Țesem contemporanul
cu elemente de teritoriu
și povești cu tâlc din Transilvania.

Cultivarea frumosului – Țara Colibelor

Proiectul CULTIVAREA FRUMOSULUI ÎN ȚARA COLOBELOR va identifica elementele reprezentative de cultură din comună.
Cercetările vor fi cuprinse în trei documente și elaborate de către experți:

  • un ghid de arhitectură locală
  • o monografie gastronomică cu accent pe activitatea principală de transhumanță și
  • un studiu pe patrimoniul imaterial

Informațiile colectate în acest demers vor fi prelucrate și transformate ulterior în ateliere pentru cunoașterea culturii locale și valorificarea patrimoniulului repertoriat. Atelierele se adresează locuitorilor și celor care își desfășoară activitățile pe teritoriul comunei și vor dezvolta deprinderi practice astfel încât la absolvirea lor să poată fi oferite servicii și produse creative.

Cele trei documente vor fi prezentate pe larg comunității întregi cu ajutorul unor evenimente de lansare programate în același timp cu momentul absolvirii de către beneficiari a atelierelor practice.
Aceste documente vor fi în același timp și baza viitoare acțiuni desfășurate de comunitate.

Acest program este finanțat de Planul Național de Redresare și Reziliență prin măsura PNRR/2022/C11/MC-AFCN/I5-1/ Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural (I5-1), co-finanțat de Comuna Râu Sadului și derulat prin AFCN
PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.